شبیه سازی و کد نویسی چرخه برایتون با بازیاب Brayton with Regenerator در نرم افزار EES  

شبیه سازی و کد نویسی چرخه برايتون با بازیاب Brayton with Regenerator در نرم افزار EES


کد نوشته در برنامه EES برای شبیه سازی چرخه برايتون با بازیاب Brayton with Regenerator می باشد. شکل چرخه ترکیبی همراه فایل قابل مشاهده است.اطلاعات مورد نیاز بر روی عکس قابل مشاهده است.نمودار T-s چرخه مورد نظر نیز ترسیم شده است. این فایل می تواند یک تمرین مناسب برای یادگیری این نرم افزار باشد. 

ادامه مطلب  

اجزای نیرو گاه گازی  

اجزای نیرو گاه گازی


پروژه کارشناسی 74 صفحه کامل در قالب word دارای فصل بندی، عکس و نمودار و ..... شامل مطالب زیر:توربین گاز و نقش آن در تولید برق 1-1توربین گاز و نقش آن در تولید برق2-1 مشخصه های توربین گاز زمینی (تولید برق)عوامل اقتصادی عوامل بهره‌برداریعوامل محیطیاجزای اصلی توربین گازیكمپرسور جریان محوری مرحله كمپرسورمنحنی مشخصه كمپرسور جریان محوری پدیده استال (stall) پدیده خفگی در كمپرسور (surge)توربین جریان محوری طرح پره متحركمرحله تو

ادامه مطلب  

اجزای نیرو گاه گازی  

اجزای نیرو گاه گازی


پروژه کارشناسی 74 صفحه کامل در قالب word دارای فصل بندی، عکس و نمودار و ..... شامل مطالب زیر:توربین گاز و نقش آن در تولید برق 1-1توربین گاز و نقش آن در تولید برق2-1 مشخصه های توربین گاز زمینی (تولید برق)عوامل اقتصادی عوامل بهره‌برداریعوامل محیطیاجزای اصلی توربین گازیكمپرسور جریان محوری مرحله كمپرسورمنحنی مشخصه كمپرسور جریان محوری پدیده استال (stall) پدیده خفگی در كمپرسور (surge)توربین جریان محوری طرح پره متحركمرحله تو

ادامه مطلب  

شبیه سازی میکروتوربین در متلب به همراه گزارش کار  

شبیه سازی میکروتوربین در متلب به همراه گزارش کار


شبیه سازی میکروتوربین در متلب به همراه گزارش کار میکروتوربین ها توربین های گازی سرعت بالایی هستند که از سایز 25 تا 500 کیلووات موجود می باشند. چرخه ی عملکردی میکروتوربین ها مشابه توربین گازی می باشد (چرخه ی برايتون). مموتورهای گازی در سال 1960 توسط آلیسون ابداع شدند. میکروتوربین ها انرژی مکانیکی لازم برای ژنراتورها را فراهم می کنند که انرژی الکتریکی از این طریق تولید می شود. فرکانس

ادامه مطلب  

پروژه طراحی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با بازگرمایش در سیکل برایتًون  

پروژه طراحی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با بازگرمایش در سیکل برایتًون


در این پروژه به طراحی نیروگاه سیکل ترکیبی همراه با بازگرمایش در سیکل در سیکل برايتون پرداخته شده است. با بررسی توربین های گازی و بخاری ، پمپ و کمپرسورهای مختلف سعی شده بهترین گزینه برای داشتن سیکلی ایده آل با بازده بالا انتخاب شود . این فایل به صورت pdf و به زبان فارسی در 24 صفحه آماده شده است. داؿتٝ ایٓ

ادامه مطلب  

شبیه سازی میکروتوربین در متلب به همراه گزارش کار  

شبیه سازی میکروتوربین در متلب به همراه گزارش کار


شبیه سازی میکروتوربین در متلب به همراه گزارش کار میکروتوربین ها توربین های گازی سرعت بالایی هستند که از سایز 25 تا 500 کیلووات موجود می باشند. چرخه ی عملکردی میکروتوربین ها مشابه توربین گازی می باشد (چرخه ی برايتون). مموتورهای گازی در سال 1960 توسط آلیسون ابداع شدند. میکروتوربین ها انرژی مکانیکی لازم برای ژنراتورها را فراهم می کنند که انرژی الکتریکی از این طریق تولید می شود. فرکانس

ادامه مطلب  

پروژه طراحی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با بازگرمایش در سیکل برایتًون  

پروژه طراحی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با بازگرمایش در سیکل برایتًون


در این پروژه به طراحی نیروگاه سیکل ترکیبی همراه با بازگرمایش در سیکل در سیکل برايتون پرداخته شده است. با بررسی توربین های گازی و بخاری ، پمپ و کمپرسورهای مختلف سعی شده بهترین گزینه برای داشتن سیکلی ایده آل با بازده بالا انتخاب شود . این فایل به صورت pdf و به زبان فارسی در 24 صفحه آماده شده است. داؿتٝ ایٓ

ادامه مطلب  

شبیه سازی میکروتوربین در متلب به همراه گزارش کار  

شبیه سازی میکروتوربین در متلب به همراه گزارش کار


شبیه سازی میکروتوربین در متلب به همراه گزارش کار میکروتوربین ها توربین های گازی سرعت بالایی هستند که از سایز 25 تا 500 کیلووات موجود می باشند. چرخه ی عملکردی میکروتوربین ها مشابه توربین گازی می باشد (چرخه ی برايتون). مموتورهای گازی در سال 1960 توسط آلیسون ابداع شدند. میکروتوربین ها انرژی مکانیکی لازم برای ژنراتورها را فراهم می کنند که انرژی الکتریکی از این طریق تولید می شود. فرکانس

ادامه مطلب  

پروژه طراحی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با بازگرمایش در سیکل برایتًون  

پروژه طراحی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با بازگرمایش در سیکل برایتًون


در این پروژه به طراحی نیروگاه سیکل ترکیبی همراه با بازگرمایش در سیکل در سیکل برايتون پرداخته شده است. با بررسی توربین های گازی و بخاری ، پمپ و کمپرسورهای مختلف سعی شده بهترین گزینه برای داشتن سیکلی ایده آل با بازده بالا انتخاب شود . این فایل به صورت pdf و به زبان فارسی در 24 صفحه آماده شده است. داؿتٝ ایٓ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1