پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری


 پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری 268اسلاید عوامل خطرساز در  بارداری :1-حاملگی درسنین کمتر از 16 سال وبالاتر از35 سال برای اولین بار2-حاملگی درسنین بالا با تعددسقطها، جنین مرده وسابقه زایمانهای مشکل3-عدم تناسب بدنی ،وزن کمتر از45 kg وبالاتراز kg90 با قد کوتاه4-فشارخون بالا وحاملگي همراه با مسمومیت حاملگی5- دیابت وحاملگي 6-بیماریهای قلبی و حاملگی7- بیماریهای کلیوی وحاملگي8-حاملگی های

ادامه مطلب  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری


 پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری 268اسلاید عوامل خطرساز در  بارداری : 1-حاملگی درسنین کمتر از 16 سال وبالاتر از35 سال برای اولین بار 2-حاملگی درسنین بالا با تعددسقطها، جنین مرده وسابقه زایمانهای مشکل 3-عدم تناسب بدنی ،وزن کمتر از45 kg وبالاتراز kg90 با قد کوتاه 4-فشارخون بالا وحاملگي همراه با مسمومیت حاملگی 5- دیابت وحاملگي 6-بیماریهای قلبی و حاملگی 7- بیماریهای کلیوی وحاملگي 8-حاملگی های چند

ادامه مطلب  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری


 پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری 268اسلاید عوامل خطرساز در  بارداری : 1-حاملگی درسنین کمتر از 16 سال وبالاتر از35 سال برای اولین بار 2-حاملگی درسنین بالا با تعددسقطها، جنین مرده وسابقه زایمانهای مشکل 3-عدم تناسب بدنی ،وزن کمتر از45 kg وبالاتراز kg90 با قد کوتاه 4-فشارخون بالا وحاملگي همراه با مسمومیت حاملگی 5- دیابت وحاملگي 6-بیماریهای قلبی و حاملگی 7- بیماریهای کلیوی وحاملگي 8-حاملگی های چند

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1